Sök på vibo.se

Kabel-TV

TV-kanaler (analogt utbud) som ingår i hyran;

-- Bredbandsbolaget

     
       
         

Bredbandsbolaget som är leverantör kan erbjuda ett digital-tv-utbud med ett större antal kanaler än de som ingår i hyran, HD-kanaler, tillvalspaket från Viasat och hemspråkskanaler. På Bredbandsbolagets hemsida http://www.bredbandsbolaget.se/tv där du gör valet ”Kabel-tv” kan du läsa mer om alla kanalpaket och tillvalskanaler. Vill du hellre ringa Bredbandsbolaget så är det telefonnummer: 0770-777 000.

Fel på kabel-TV

Kontakta Bredbandsbolagets kundservice: 0770-777 000. Vid talsvar tryck först 1 och därefter på # 5 gånger och än fast rösten säger "För många försök" så fortsätt till nästa steg genom att trycka 4 och sedan 4 igen. Därefter vänta tills du får svar.

Innan man felanmäler kabel-TV är det bra om man först, så gott man kan, undersöker om felet kan ligga i själva TVn eller antennkabeln. Detta genom att göra en ny kanalsökning samt att byta antennkabel.