Sök på vibo.se

Sopsortering

Att källsortera behöver inte alls vara svårt och det är bra för miljön. Visste du att 97% av matrialet i en glödlampa kan återvinnas?

Via denna länk kan du ladda hem IL Recyclings folder om källsortering » vilken är en guide som hjälper dig med sorteringen.

Vill du veta mer, tex. vad som händer med avfallet eller få fler tips om källsortering så besök www.ilrecycling.com.

Det är för allas trevnad och nytta att alla hjälps åt att sortera avfallet i rätt kärl i våra soprum!

Den som trotsar ordningen i soprummet och lämnar otillåtet avfall får ersätta VIBO AB för den faktiska kostnaden som blir för sortering, volymminskning, bortforsling och administrativa kostnader.

Dina grovsopor lämnas till kommunens återvinningscentral på Industrivägen 36 (gamla sågenområdet);

Öppettider: måndag 12.00-18.00 samt tisdag-fredag 12.00-15.00. (Med reservation för ändringar av öppettider. För korrekt och uppdaterad information se Vilhelmina Kommuns hemsida).

GROVSOPOR är skrymmande avfall som inte får plats i en sopbehållare eller avfall som inte passar in i de olika kärlens kategorier.