Huskurage

Huskurage är en ideell förening med mål att förebygga och förhindra våld i nära relation genom att ge grannar verktyg att agera. VIBO stöttar deras vision om att kunna skapa en norm där alla agerar och hjälper vuxna och barn till ett liv fritt från våld.

Information från Huskrage finns att läsa här. Läs mer på Huskurage hemsida här.