Dag: 2 juli, 2024

Information via SMS

Både VIBO och Vilhelmina kommun använder sig av SMS för att snabbt kunna skicka ut information. VIBO hämtar telefonnummer att SMSa till från sitt hyressystem och kommunen SMSar till de