Sök på vibo.se

Anstånd med att betala hyra

den 1 februari 2018 kl 07:00

Från och med 2018-02-01 så beviljar vi inte längre anstånd med att betala hyra.

Hyran ska vara betald sista vardagen i månaden och vi beviljar inga anstånd. Blir inte hyran betald i rätt tid skickar vi ärendet över till Inkasso AB Marginalen för vidare handläggning.

Läs gärna mera här om hyresbetalning.