Sök på vibo.se

Vi som i Vilhelmina

den 17 januari 2019 kl 15:57

Vi är ett VMA-certifierat företag!

Vi anser att människor med olika erfarenheter och perspektiv är avgörande för att skapa en god arbetsplats och för att nå framgång!

Det är olikheterna som ger upphov till ny kunskap och som gör att vi utvecklas.

Hos oss behandlar vi alla människor med respekt, mänsklighet och värdighet.

Därför strävar vi ständigt mot dessa mål:

NOLLTOLERANS - Diskriminering p.g.a. etnisk tillhörighet, kön, sexuell läggning, ålder, religion eller funktionsnedsättningar får aldrig accepteras, bagatelliseras, normaliseras eller ignoreras.

KUNSKAP - Vi är öppna för, och nyfikna på, nya människor och vi söker alltid mer kunskap för att öka vår förståelse för andra.

SOLIDARITET - Det är viktigt för oss att skapa en övergripande gemenskap i vårt samhälle och detta gör vi genom att lära känna och visa omsorg för varandra.

Här hittar du vårt certifikat.

Aktuellt