Sök på vibo.se

Driftstörningar på bredbandet

den 5 februari 2019 kl 13:58

Fram till och med vecka 8 kommer det att förekomma avbrott på VilNets bredband. Detta pga att de utför kvalitetshöjande åtgärder i hela tätorten. Så försvinner bredbandet, vänta en stund, så kommer det tillbaka. Om det inte gör det, ring 0940-14422.

Aktuellt

  • 2019-08-19 7:24

    Från och med våren 2020 kommer alla VIBOs hyresgäster att få tillgång till fiber!

    Till följd av omodern och uttjänt teknik måste fastighetsnätet uppgraderas till fiber. Samtidigt med detta möjliggörs framtidens tjänsteleveranser av tv, telefoni och andra tjänster och därmed får hyresgästerna större valfrihet av tjänster för bredband och tv. Fiberindragningen kommer att ge alla VIBOs hyresgäster möjlighet till digital-TV och Internet via fiber.

    Läs mer »