Sök på vibo.se

”VIBO har en hög servicenivå med många nöjda hyresgäster.”

den 21 februari 2019 kl 13:33

Under hösten 2018 genomförde Vilhelmina Bostäder AB med hjälp av AktivBo en hyresgästundersökning och där över 72 % av hyresgäster tog sig tid att besvara den. Syftet med den här undersökningen var att ta reda på vad hyresgästerna tycker om VIBO som hyresvärd, om sitt boende och bostadsområde.

De glädjande resultaten visar bland annat att 95 % av de som svarat är nöjda med bemötandet av personalen och hela 97 % trivs i sin lägenhet.

– VIBO har en hög servicenivå med många nöjda hyresgäster. Tillgänglighet, bemötande och kontakt är tre områden där VIBO ligger i framkant mot andra fastighetsbolag. Det märks att VIBOs personal är måna om hyresgästerna och många hyresgäster uppskattar den personliga och trevliga dialogen. Vi ser dessutom väldigt starka siffror inom trygghetsrelaterade frågor och inom felanmälansprocessen. Vi på AktivBo sitter på stora mängder jämförelsedata från andra bolag och på dessa områden har VIBO höga siffror, säger Christoffer Carlsson på AktivBo.

Tack vare enkäten finns även möjlighet att kunna förbättra vissa områden, såsom städning av exempelvis trapphus och tvättstuga. Det var mycket viktigt att så många hyresgäster besvarade frågorna om utemiljön, då det finns planer på att göra utemiljöerna trevligare och mer tillgängliga. I det arbetet är det mycket värdefullt att få hjälp av hyresgästerna genom att få in deras åsikter och idéer. Efter att svaren analyserats har det beslutats om en åtgärdsplan för 2019 och åren framöver. Det innebär att förbättringar och förändringar kommer att utföras på ett antal områden i så stor utsträckning det är möjligt.

– Det ska bli spännande att följa utfallet av åtgärdsplanen som tagits fram gällande utemiljön. Jämfört med andra bolag är utemiljön den delen där jag ser störst utvecklingspotential för VIBO framöver. De åtgärder som planeras kommer innebära ett riktigt lyft när de blivit implementerade, menar Christoffer Carlsson.

Maria Philipsson, VD på Vilhelmina Bostäder AB, tycker att det är bra att göra en sådan här undersökning för att få en samlad bild över vad hyresgästerna tycker och är därför glad att så många svarat på enkäten och kommit med förslag till förbättringar.

– Vi är ett litet bolag och har direktkontakt med många av våra hyresgäster, men det här är ett väldigt viktigt instrument för oss för att få input på vad vi kan göra mer av och bättre. Alla som jobbar på VIBO/VIFAB har själva besvarat enkäten så vi vet att det tar sin tid, vilket gör att vi är extra tacksamma för att våra hyresgäster har tagit sig den här tiden för att uttrycka sina åsikter och önskemål, säger Maria Philipsson.

Ytterligare några siffror:

90 % av hyresgästerna anser att de blir tagna på allvar.

91 % av hyresgästerna anser att de får hjälp när det behövs.

88 % av hyresgästerna har bra kontakt med grannarna.

88 % av hyresgästerna känner sig trygga i bostadsområdet.

93 % av hyresgästerna trivs i sitt bostadsområde.

 

 

Aktuellt