Sök på vibo.se

Hyreshöjning 2019 - differentierade hyror med Poängen

den 9 april 2019 kl 11:41

Hyresförhandlingen för 2019 är klar och arbetet med att införa differentierade hyror börjar nå sitt slutskede. Liksom föregående år kommer hyreshöjningarna att skilja sig åt mellan olika lägenheter inom samma område, för att varje lägenhet individuellt ska nå sin målhyra.

Differentierad hyressättning innebär att hyrorna sätts utifrån lägenheternas bruksvärde. Det gör att den hyra som hyresgästen betalar motsvarar husets och lägenhetens standard och egenskaper. På så sätt får vi en hyressättning som är både rättvis och lättare att förstå.

För att komma fram till en lägenhets bruksvärde poängsätts husets och lägenhetens olika egenskaper i ett hyressättningssystem som heter Poängen. Exempel på egenskaper som bidrar till hyran är dels husets läge och standard, tvättstugans läge och egenskaper samt om huset till exempel har hiss.

Dessutom poängsätts lägenhetens storlek, modernitet och teknisk standard; om det finns balkong, hällspis eller vilken typ av köksinredning lägenheten har m.m. Dessa parametrar och vad de ska vara värda har förhandlats fram med Hyresgästföreningen. Bruksvärdet bestämmer sedan vilken hyra respektive lägenhet ska ha. Det som inte räknas in i bruksvärdet är bland annat om det tapetseras om eller byts golv i en lägenhet eftersom det inte är någon bruksvärdeshöjande förändring. Det är endast förändringar till annan, bättre standard som är bruksvärdeshöjande.

Aktuellt