Sök på vibo.se

Ordningen i trapphuset

den 14 januari 2019 kl 11:52

Ordning i trapphuset

Nu är det full vinter och många har plockat fram skidor och pulkor, sparkar mm. Tyvärr ser vi att de sakerna ofta står i trapphusen. Vi vill upplysa alla hyresgäster att det inte är tillåtet att ställa saker i trapphusen. Det finns flera skäl till detta;

Det första och viktigaste är att trapphusen är en utrymningsväg. Om det skulle hända en allvarlig olycka eller brand måste räddningspersonalen har fri väg i trapphusen.

Det andra är att VIBO har en skyldighet och en vilja att hålla rent i trapphusen. Vi har stora svårigheter att hålla rent om trapphusen är fulla med sparkar, pulkor, ytterskor mm.

Det tredje är att trapphusen är ett gemensamt utrymme för alla hyresgäster, vilket innebär att din granne förmodligen inte vill snubbla över dina saker i trapphuset.

Med anledning av ovanstående uppmanar vi alla att hålla trapphusen rena från saker.

 

VIBO har en laglig rätt och skyldighet att se till att trapphusen som är utrymningsväg är fria från föremål. Det här innebär att vi kan komma att bära ut de föremål som står i vägen i trapphusen. Om sparkar, cyklar mm är fastlåsta i trapphusen kan vi klippa sönder låsen och bära ut materialen.

 

Tack för att ni hjälper dina grannar och oss med detta!

Aktuellt

  • 2019-08-19 7:24

    Från och med våren 2020 kommer alla VIBOs hyresgäster att få tillgång till fiber!

    Till följd av omodern och uttjänt teknik måste fastighetsnätet uppgraderas till fiber. Samtidigt med detta möjliggörs framtidens tjänsteleveranser av tv, telefoni och andra tjänster och därmed får hyresgästerna större valfrihet av tjänster för bredband och tv. Fiberindragningen kommer att ge alla VIBOs hyresgäster möjlighet till digital-TV och Internet via fiber.

    Läs mer »