Sök på vibo.se

Organisation VIFAB

Styrelsen består av fem ledamöter. Styrelsen utses av kommunfullmäktige i Vilhelmina kommun. För att verkställa styrelsens beslut och leda verksamheten finns en verkställande direktör anställd.

För fastighetsförvaltningen och administrationen av bolaget finns personal anställd. En del av vår verksamhet sköts av företag där vi köper tjänster.