Sök på vibo.se

Råd och anvisningar

Som hyresgäst kommer du säkert att ha en del frågor under din tid som hos oss. Här har vi försökt att göra anvisningar för de vanligast förekommande frågorna. Har du andra funderingar är du naturligtvis välkommen att höra av dig.

BRANDVARNARE
Alla lägenheter är utrustade med brandvarnare. En fungerande brandvarnare varnar dig för livsfarlig rök. Den ger dig en chans att vakna i tid och hinna ut innan det är försent. Ansvaret ligger på dig som hyresgäst att se till att den fungerar och att den sitter på plats. Kontrollera en gång varannan månad att barndvarnaren fungerar. Det är viktigt att sköta om brandvarnaren; Byt batteri (9V) varje år om den har vanliga alkaliska batterier (Litiumbatterier räcker längre). Dammsug brandvarnaren minst en gång om året (torka den inte med våt trasa). Om brandvarnaren inte fungerar trots nytt batteri så måste det omedelbart felanmälas till oss.

VIBO, Brandskyddsföreningen och Boverket rekommenderar att du själv skaffar en 6 kilos pulversläckare och en brandfilt (gärna 180x120 cm stor).

Läs mera här: Brandskydd (PDF-fil). Andra intressanta länkar: www.dinsakerhet.se och www.brandskyddsforeningen.se samt Boverket.se

Du kan också läsa mer här om vårt Systematiska brandskyddsarbete.

EL-ABONNEMANG
Hyresgästen anmäler själv sin in- eller utflyttning till elnätsbolaget Vattenfall, detta då de är nätägare.

Flyttanmälan görs på ett av följande sätt:

Vid inflyttning kopplar Vattenfall kostnadsfritt på strömmen när ny hyresgäst anmäler inflyttning, i god tid innan, dock minst 5 dagar innan inflyttning. Ta gärna kontakt med Vattenfall redan vid kontraktskrivning och anmäl inflytt.

Påkoppling av strömmen kan göras under Vattenfalls jourtid (mån-tor kl 14-21, fre kl 12-21, lör & sön kl 9-21) för en extra avgift.

Vid utflyttning måste hyresgästen säga upp elavtalet med Vattenfall senast 10 dagar före flytt.

FÅGLAR
Hur trevligt det än kan verka ber vi dig att inte mata fåglarna. De skräpar ner och deras avföring lockar fram råttor.

FÖRRÅD
Ditt förråd ska alltid hållas låst även om ingenting förvaras i det. I vissa förråd sitter det taklampor som är till för allmänbelysningen. Är glödlampan i ditt förråd trasig så kontakta vår Felanmälan här via hemsidan eller ring; 0940-141 47, så kommer vi med en glödlampa.

FÄSTBESLAG FÖR GARDINSTÄNGER
Fästbeslag för gardinstänger finns i VIBOs alla lägenheter. Använd dessa istället för att montera egna beslag.

GRILLNING
Du som vill grilla på balkongen behöver ta extra hänsyn till dina grannar. På balkongen får du bara använda elgrill!

Kol- och gasolgrillning är inte tillåten på balkong. Brandrisken är alldeles för stor! Kolgrillar man utomhus, skall grillen ställas så långt från huset att övriga hyresgäster inte besväras av rök och os.

Berätta för dina grannar när du tänker grilla, då blir inte matoset från din balkong en obehaglig överraskning för dem.

HEMFÖRSÄKRING
Måste man ha Hemförsäkring när man bor hos VIBO AB?
Ja, för din egen trygghet är det mycket viktigt att du skaffar en sådan.
Du vet väl om att du kan bli ersättningsskyldig för de skador du själv är ansvarig
för på fastigheten. Det kan exempel vara läckande akvarium, disk- eller tvättmaskin samt brand som
orsakats av din TV, andra hushållsmaskiner eller annan skada. Vilhelmina Bostäder AB
ersätter inga skador på din egendom som uppstår i lägenheten.

Vi har nu ingått ett samarbete med Länsförsäkringar Västerbotten, läs mer på denna länk >>Hemförsäkring, men naturligtvis står det dig fritt att välja ett annat försäkringsbolag.

HUSDJUR
Rastning får inte ske inom bostadsområdet. Ta hand om avföring och släng i latriner avsedda för detta. Husdjuren måste alltid vara kopplade och får aldrig lämnas utan tillsyn (det gäller även katter). Ditt husdjur får inte på något vis störa andra boende.

HYRESGÄSTFÖRENINGEN
VIBO förhandlar varje år med Hyresgästföreningen om de hyror som skall gälla.

KÖKSFLÄKT
Kåpa och skärm avtorkas med fuktig trasa. Fettfiltret tvättas (normalt en gång per månad) i varmt vatten. Ett smutsigt fettfilter ökar risken för att en ev brand på spisen ska sprida sig. Se även  "Ventilation" längre ner på sidan.

KYLKSKÅP
Frosta av kyl-, sval- och frysskåp regelbundet för bästa effekt. Hacka aldrig loss isbildningar. Tvätta med ljummet vatten och milt rengöringsmedel. Torka ur ordentligt för att undvika ny frostbildning redan från början.

MILJÖN
VIBO värnar om miljön och om vi alla hjälps åt så mycket vi kan så blir det bara bättre. Genom att tex spara energi och sopsortera så kommer vi en bit på väg. Läs mer om sopsortering här och om att spara energi här.

OHYRA/SKADEDJUR
I Sverige har förekomsten av skadedjur i våra hem i princip ökat varje år och är en effekt av vårt ökade resande och våra ändrade hushållsvanor med fler importerade livsmedel.

Det finns tusentals insekter och småkryp som är viktiga inslag i naturen. Det är först när de börjar besvära oss människor i våra hem som de anses vara skadedjur. En del är tämligen oskyldiga, men andra kan vara obehagliga och t ex angripa mat och textil. Vissa behöver saneras bort medan andra är ofarliga och försvinner om man håller rent i t ex våtutrymmen, garderober och kök.

Alla hyresvärdar i Sverige har erfarenhet av skadedjur och saneringsarbeten. VIBO har endast haft ett fåtal fall av skadedjur och vi har tillsammans med saneringsfirman och den drabbade hyresgästen lyckats i samtliga fall att till 100% få bort dem. 

Oavsett hur skadedjur kommit in i lägenheten är du som hyresgäst enligt hyreslagen skyldig att anmäla detta och gör man detta i tid så går det smidigare och snabbare att få bort dem. Du som hyresgäst har rätt till kostnadsfri sanering (detta gäller inte om man varit vårdslös eller underlåtit sig att meddela oss), så tveka inte att göra en felanmälan om du har uppmärksammat eller misstänker att skadedjur finns i din lägenhet. Du är också välkommen att kontakta oss om du har frågor kring detta.

Se exempel på skadedjur genom att klicka på länken!
Skadedjur >>

TRAPPHUSET
Vi vill upplysa alla hyresgäster att det inte är tillåtet att ställa saker i trapphusen. Det finns flera skäl till detta. Det viktigaste är att trapphusen är en utrymningsväg. Om det skulle hända en allvarlig olycka eller brand måste räddningspersonalen har fri väg i trapphusen. VIBO har en skyldighet och en vilja att hålla rent i trapphusen. Trapphusen är ett gemensamt utrymme för alla hyresgäster. Med anledning av detta, vill vi informera alla att hålla trapphusen rena från saker.

VIBO har en lagbunden skyldighet att se till att trapphusen, som är utrymningsvägar, är fria från föremål. Det här innebär att vi kan komma att bära ut föremål som står i vägen i trapphusen. Om sparkar, cyklar mm är fastlåsta i trapphusen kan vi klippa sönder låsen och bära ut dom. Rullatorer accepteras då de inte är lättantändliga och så länge de inte hindrar utrymingsvägarna. Detta kan skilja från trapphus till trapphus beroende på hur det är byggt.

Vi hoppas att Ni förstår att trapphusen måste vara fria från föremål och hjälper oss att se till att dom är det.

 

PARKERINGAR
VIBOs områden är privat mark och parkering är endast tillåtet på av VIBO anvisad plats. Parkering får endast ske på förhyrda platser eller anvisad besöksparkering.

Besöksparkeringen är endast till för besökande till boende i området och en får stå där max 24 timmar på vardagar och obegränsat på helger. Otillåtet parkerade bilar på besöksparkeringen bötfälls. Har du som hyresgäst besökare som behöver parkeringsplats under en begränsad längre tid och med eventuell tillgång till motorvärmare kontakta vår uthyrning för vidare information.

På Strandvägens besöksparkering behövs även ett parkeringskort vilket ska läggas i framrutan på bilen vid besöket. Parkeringskortet tillhör lägenheten och lånas ut till den som är på besök. Parkerade bilar utan parkeringskort bötfälls.

Inne på våra områden Trissen och Bofinken så är det förbjudet för fordonstrafik.

Vid entrén till fastigheten får en parkera maximalt 20 minuter för i- och urlastning samt för på- och avstigning. Dock måste räddningsvägar alltid beaktas.

Tillfälligt parkeringstillstånd utfärdas till hyresgäst vid in- eller utflyttning så en kan stå längre än ovan nämnda 20 minuter.

Motorvärmaruttaget; Ställ in avresetiden, alltså den tid du ska åka iväg med bilen, på uttagets digitala klocka så startar den motorvärmaren i lämplig tid innan beroende på utetempraturen. När avresetiden uppnåtts så är strömmen på 30 minuter därefter också. Instruktioner på handhavande för att ställa in tid mm finns på motorvärmaruttaget inne i luckan. Viktigt är också att man ALLTID låser igen luckan till motorvärmaruttaget.  Motorvärmarkabeln får inte lämnas kvar i el-uttaget, detta är förbjudet enligt lag. Det är inte heller tillåtet att dra ut en elkabel till bilen från ett garage eller fönster.

Snöröjning; P-rutan som en hyr får en själv forsla bort snön från. Detta då traktorns skopa inte kommer åt.

PERSIENNER
Installation och underhåll av persienner ingår inte i VIBOs service.

SOPSORTERING
Läs mer om sopsortering här eller ladda ner en guide för sopsortering »

TVÄTTSTUGAN
För att våra tvättstugor och därmed grannsämjan ska fungera bra så har vi några enkla regler att följa; Tvättstugan>>

VENTILATION
Våra fastigheter har olika ventilationssystem. På Trissen och Skolhemmet så ska alltid ventilationen i lägenheten via köksfläkten vara i drift. Vid helt avstängd ventilation kan fukt- och kondensskador uppstå. Om skador pga avstängd ventilation uppstår så kan du som hyresgäst bli ersättningsskyldig.

VÄRME
Alla våra fastigheter är inkopplade på fjärrvärme och värmetillförseln till lägenheterna styrs automatiskt via en reglercentral i huset. Det sitter en tempraturgivare på ytterväggen som känner av utetempraturen och automatiskt reglerar värmen sommar som vinter.

ÖVERNATTNINGSRUM
Om ni får gäster och behöver extra utrymme finns ett övernattningsrum att hyra på Storgatan 18. Kontakta kundservice för bokning