Sök på vibo.se

Om VIBO

VIBO ska hyra ut lägenheter av god standard och erbjuda ett prisvärt boende. Vi vill vara det naturliga valet för den som ska hyra lägenhet i Vilhelmina.
Vi vill medverka till att våra hyresgäster skapar sitt hem och sitt grannskap i våra bostäder och områden. Vi strävar också efter att utveckla goda och långsiktiga kundrelationer – därför skall detta prägla våra många dagliga kundmöten.

För oss är det viktigt att den bostad du hyr, blir ett hem för dig!

VIBO idag

VIBO är idag Vilhelminas störste aktör på hyresmarknaden med en stor marknadsandel. Vi förvaltar ca. 700 hyreslägenheter och har också ett fyrtiotal lokaler.

VIBO imorgon

Med den utveckling som varit och som fortgår är det vår ambition är att fortsätta att tillgodose de bostads- och lokalbehov som finns i Vilhelmina. Vår målsättning är att skapa en balans i utbud och efterfrågan så att VIBO enbart har ett par procents vakanser i beståndet.