Sök på vibo.se

Vilhelmina kommun och Vilhelmina Bostäder AB (VIBO) har tillsammans bildat bolaget Vilhelmina Fastighetsförvaltning AB (VIFAB). Ägarfördelningen i bolaget är att kommunen äger 40% och VIBO 60%. Från och med 1 januari 2015 förvaltar VIFAB kommunens och VIBOs samtliga fastigheter.