Internet

Anslutning

Tecknar du avtal om internet med oss så får du anslutning till Stadsnätet.

Kontakta oss så berättar vi mera om hur vi kan hjälpa dig för att komma “online”.

Övergång till fiber kommer att ske under våren 2020 vilket medför förändringar. Läs mer i vår broschyr här.

Felanmälan

Har du problem med din Internetuppkoppling kan du ringa mellan klockan 08.00 – 22.00.
Telefon: 0940-144 22. Läs mer här.

Här kan du läsa aktuell driftsinformation.

Allmänna regler

Nätverket som används för denna tjänst är ett öppet nätverk. För att det ska fungera ställs det krav på användarna att följa de etiska, moraliska och lagliga krav som ställs i övrigt i samhället samt nedanstående specifika regler. Följs inte dessa regler kan kunden bli avstängd från denna tjänst.
Detta är inte tillåtet att:
• Försöka få tillgång till nätverksresurser utan att ha rätt till det.
• Försöka dölja eller förvanska sin datoridentitet.
• Försöka störa eller avbryta den avsedda användningen av AC Net.
• Uppenbart slösa med tillgängliga resurser.
• Försöka skada eller förstöra den datorbaserade informationen.
• Göra intrång i andra användares privatliv.
• Försöka förolämpa eller förnedra andra användare
• Sätta upp en server kopplad till nätverket.

Flera datorer kan kopplas till ett abonnemang under förutsättning att datorerna är placerade i den lägenhet där abonnemanget är tecknat.