Bolagsstämma

Bolagsstämmor för Vilhelmina Bostäder AB och Vilhelmina Fastighetsförvaltning AB hålls den 26/5 2021 kl 10.30. Stämmorna hålls elektroniskt via Teams.