Organisation VIFAB – Samarbete mellan VIBO och Kommunen

Styrelsen består av fem ledamöter. Styrelsen utses av kommunfullmäktige i Vilhelmina kommun. För att verkställa styrelsens beslut och leda verksamheten finns en verkställande direktör anställd.

Våra medarbetare sköter förvaltning och administration av våra fastigheter. För en del av våra tjänster anlitas externa företag.

 

De fyra bolagsorganen är:

Bolagsstämman

– som är aktieägarnas organ och högsta beslutande organ i företaget

Styrelsen

– som ansvarar för organisation  och förvaltning av bolagets angelägenheter. Styrelsen förvaltar bolaget mellan stämmorna och har kollektivt ansvar. Styrelsen utses av kommunfullmäktige och antas formell av bolagsstämman.

Verkställande direktören

– som ansvarar för och sköter bolagets löpande förvaltning

Revisorn

– som granskar styrelsen och VIFABs förvaltning av bolagets årsredovisning och räkenskaper

 

Organisationsschema VIFAB