Upphandling

VIFAB sköter upphandlingar åt både VIBO och Vilhelmina kommun rörande avtal kopplade till fastigheter och deras drift. Upphandlingar görs enligt lagen om  offentliga upphandlingar. För att se aktuella upphandlingar som är annonserade, besök www.e-avrop.com. Det är enkelt att skapa ett konto och bevaka upphandlingar som företaget genomför.
Upphandling