Råd och anvisningar för våra hyresgäster

Som hyresgäst kommer du säkert att ha en del frågor under din tid som hos oss. Här har vi försökt att göra anvisningar för de vanligast förekommande frågorna. Har du andra funderingar är du naturligtvis välkommen att höra av dig.

BADKAR
Som en del i vårt arbete med att spara energi så slutar vi att ha badkar i våra lägenheter. Du som redan bor och har ett badkar kommer att få fortsätta att ha det men vi byter inte ut det om det skulle bli uttjänt.

BALKONG
Har lägenheten en tillhörande balkong så är det den som hyr lägenheten som ansvarar för skötseln av denna. Ha alltid i åtanke om att visa hänsyn till dina grannar genom att tänka på ljud, lukter samt att skräp mm kan spridas. En inglasad balkong är ett bra vind- och väderskydd och ska inte ses som en förlängning av vardagsrummet. Här finns skötselinstruktion för inglasning. På grund av olycksrisken får inget hänga på utsidan av balkongen.

BILTVÄTT
Tvätta inte bilen på gården eller p-platsen. Smutsvattnet från tvätt av din bil innehåller föroreningar så som metaller, oljerester, kemikalier från bilvårdsmedel med mera och är skadligt för miljön. Beroende på var du håller till hamnar tvättvattnet antingen orenat ut i närmaste vattendrag eller så går det med dagvattenledningarna till vårt kommunala reningsverk.

BRANDVARNARE
Alla lägenheter är utrustade med brandvarnare. En fungerande brandvarnare varnar dig för livsfarlig rök. Den ger dig en chans att vakna i tid och hinna ut innan det är försent. Ansvaret ligger på dig som hyresgäst att se till att den fungerar och att den sitter på plats. Kontrollera en gång varannan månad att barndvarnaren fungerar. Det är viktigt att sköta om brandvarnaren; Byt batteri (9V) varje år om den har vanliga alkaliska batterier (Litiumbatterier räcker längre). Dammsug brandvarnaren minst en gång om året (torka den inte med våt trasa). Om brandvarnaren inte fungerar trots nytt batteri så måste det omedelbart felanmälas till oss.

VIBO, Brandskyddsföreningen och Boverket rekommenderar att du själv skaffar en 6 kilos pulversläckare och en brandfilt (gärna 180×120 cm stor).

Läs mera här: Brandskydd (PDF-fil). Andra intressanta länkar: www.dinsakerhet.se och www.brandskyddsforeningen.se samt Boverket.se

Du kan också läsa mer här om vårt Systematiska brandskyddsarbete.

EL
Hyresgästen anmäler själv sin inflyttning till elnätsbolaget Vattenfall, detta då de är nätägare. Se vidare www.vattenfall.se. Vid inflyttning kopplar Vattenfall kostnadsfritt på strömmen när ny hyresgäst anmäler inflyttning, i god tid innan, dock minst 5 dagar innan inflyttning. Ta gärna kontakt med Vattenfall redan vid kontraktsskrivning och anmäl inflytt. Ska påkoppling av strömmen göras under Vattenfalls jourtid så tar de ut en extra avgift. Vid utflyttning måste elavtalet med Vattenfall sägas upp senast 10 dagar före flytt.

På Elsäkerhetsverkets hemsida kan man läsa vilket ansvar en hyresgäst har för elen i lägenheten samt elapparater som används. Läs mer här.

FÅGLAR
Hur trevligt det än kan verka ber vi dig att inte mata fåglarna. De skräpar ner och deras avföring lockar fram råttor.

FÖRRÅD
Ditt förråd ska alltid hållas låst även om ingenting förvaras i det. I vissa förråd sitter det taklampor som är till för allmänbelysningen. Är glödlampan i ditt förråd trasig så kontakta vår Felanmälan här via hemsidan eller ring; 0940-141 47, så kommer vi med en glödlampa.

FÄSTBESLAG FÖR GARDINSTÄNGER
Fästbeslag för gardinstänger finns i VIBOs alla lägenheter. Använd dessa istället för att montera egna beslag.

GRILLNING
Vill du grilla på balkongen så är endast elgrill tillåten att använda. Berätta gärna för dina grannar när du tänker grilla, då blir inte matoset från din grill en obehaglig överraskning för dem. Om du ändå väljer att grilla på kolgrill, till exempel ute på gården, så finns det några saker som du bör tänka på. Läs mer här på Brandskyddsföreningens hemsida.

HEMFÖRSÄKRING
Måste man ha Hemförsäkring när man bor hos VIBO AB? Ja, för din egen trygghet är det mycket viktigt att du skaffar en sådan. Man kan bli ersättningsskyldig för de skador en själv är ansvarig för på fastigheten. Det kan exempel vara läckande akvarium, disk- eller tvättmaskin samt brand som orsakats av din TV, andra hushållsmaskiner eller annan skada. Vilhelmina Bostäder AB ersätter inga skador på din egendom som uppstår i lägenheten.

Vi har ett samarbete med Länsförsäkringar Västerbotten, läs mer på denna länk >>Hemförsäkring, men naturligtvis står det dig fritt att välja ett annat försäkringsbolag.

HUSDJUR
Rastning får inte ske inom bostadsområdet. Ta hand om avföring och släng i latriner avsedda för detta. Husdjuren måste alltid vara kopplade och får aldrig lämnas utan tillsyn (det gäller även katter). Ditt husdjur får inte på något vis störa andra boende.

KÖKSFLÄKT
Kåpa och skärm avtorkas med fuktig trasa. Fettfiltret tvättas (normalt en gång per månad) i varmt vatten. Ett smutsigt fettfilter ökar risken för att en ev brand på spisen ska sprida sig. Se även  “Ventilation” längre ner på sidan.

KYLSKÅP
Frosta av kyl-, sval- och frysskåp regelbundet för bästa effekt. Hacka aldrig loss isbildningar. Tvätta med ljummet vatten och milt rengöringsmedel. Torka ur ordentligt för att undvika ny frostbildning redan från början.

MILJÖN
VIBO värnar om miljön och om vi alla hjälps åt så mycket vi kan så blir det bara bättre. Genom att tex spara energi och sopsortera så kommer vi en bit på väg. Läs mer om sopsortering här och om att spara energi här.

OHYRA/SKADEDJUR
I Sverige har förekomsten av skadedjur i våra hem ökat varje år och är en effekt av vårt ökade resande och våra ändrade hushållsvanor med fler importerade livsmedel.

Det finns tusentals insekter och småkryp som är viktiga inslag i naturen. Det är först när de börjar besvära oss människor i våra hem som de anses vara skadedjur. En del är tämligen oskyldiga, men andra kan vara obehagliga och t ex angripa mat och textil. Vissa behöver saneras bort medan andra är ofarliga och försvinner om man storstädar och därefter håller rent i t ex våtutrymmen, garderober och kök.

Alla hyresvärdar i Sverige har erfarenhet av skadedjur och saneringsarbeten. VIBO har endast haft ett fåtal fall av skadedjur och vi har tillsammans med saneringsfirman och den drabbade hyresgästen lyckats i samtliga fall att till 100% få bort dem.

Oavsett hur skadedjur kommit in i lägenheten är du som hyresgäst enligt hyreslagen skyldig att anmäla detta. Görs detta i tid så går det smidigare och snabbare att få bort dem. Hyresgästen har rätt till kostnadsfri sanering så kontakta oss så fort du har uppmärksammat eller misstänker att skadedjur finns i din lägenhet.

Kostnadsfri sanering ingår men bara i de fall man meddelat oss på en gång och då man inte varit vårdslös. Hyresvärden är alltid enligt hyreslagen skyldig att vidta lämpliga åtgärder för att utrota skadedjur, men hyresgästen har också skyldigheter. Detta är att alltid följa de anvisningar hyresvärden ger för att saneringen ska kunna genomföras på ett bra sätt.

Från det att det konstaterats skadedjur i lägenheten, så spärras du från att byta lägenhet inom Vilhelmina Bostäders och Vilhelmina kommuns fastigheter. Denna spärr är under tiden saneringen pågår och sex månader från att saneringen avslutas. Detta gäller för att minska risken för spridning av skadedjur.

När sex månader har gått och ett byte av lägenhet kan bli aktuellt efter det man haft skadedjur så förbesiktas nuvarande lägenhet av vår personal. Upptäcks skadedjur i lägenheten som man vill lämna får byte inte ske!

Se exempel på skadedjur genom att klicka på länken!
Skadedjur >>

PARKERINGAR
VIBOs områden är privat mark och parkering är endast tillåtet på av VIBO anvisad plats. Parkering får endast ske på förhyrda platser eller anvisad besöksparkering. Vaktbolaget Securitas sköter parkeringsbevakningen.

Besöksparkeringen är endast till för besökande till boende i området och en får stå där max 24 timmar på vardagar och obegränsat på helger. Otillåtet parkerade bilar på besöksparkeringen bötfälls. Har du som hyresgäst besökare som behöver parkeringsplats under en begränsad längre tid och med eventuell tillgång till motorvärmare kontakta vår uthyrning för vidare information.

Inne på våra områden Trissen och Bofinken så är det förbjudet för fordonstrafik.

Vid lastning av ett fordon får en stå vid porten så länge som lastningen pågår. Om aktiviteten vid bilen upphört mer än 10 minuter har lastningen övergått till parkering och då finns det risk att det utfärdas en kontrollavgift.

Tillfälligt parkeringstillstånd utfärdas till hyresgäst, som så begär, vid in- eller utflyttning så en kan stå längre än ovan nämnda 10 minuter.

Räddningsvägar måste alltid beaktas.

Motorvärmaruttaget är timerstyrt. Ställ in avresetiden, alltså den tid du ska åka iväg med bilen, på uttagets digitala klocka så startar elen i lämplig tid innan beroende på utetempraturen. När avresetiden uppnåtts så är strömmen på 30 minuter därefter också. Instruktioner på handhavande för att ställa in tid mm finns på motorvärmaruttaget inne i luckan. Viktigt är också att man ALLTID låser igen luckan till motorvärmaruttaget.  Motorvärmarkabeln får inte lämnas kvar i el-uttaget, detta är förbjudet enligt lag. Det är inte heller tillåtet att dra ut en elkabel till bilen från ett garage eller fönster.

Här kan du läsa mer om parkeringsplatser.

Snöröjning av parkeringen som en hyr får en själv forsla bort snön från. Detta då traktorns skopa inte kommer åt. Här kan du läsa mer om snöröjning.

PERSIENNER
Installation och underhåll av persienner ingår inte i VIBOs service.

SKADEDJUR
Se OHYRA ovan.

SOPSORTERING
Läs mer om sopsortering här eller ladda ner en guide för sopsortering »

STUDSMATTA
På grund av osäkerheten om vem som ansvarar vid en eventuell olycka har Vilhelmina Bostäder valt att inte tillåta uppställning av studsmattor, simbassänger och liknande installationer på och i anslutning till våra fastigheter. Vilhelmina Bostäder har ingen möjlighet att bevaka dessa anläggningar och kan därmed inte ansvara för säkerheten. Generellt gäller att man alltid måste fråga om fastighetsägarens tillstånd om man vill ta områdets gemensamma ytor i anspråk för privata saker.

TRAPPHUSET
Vi vill upplysa alla hyresgäster att det inte är tillåtet att ställa saker i trapphusen. Det finns flera skäl till detta. Det viktigaste är att trapphusen är en utrymningsväg. Om det skulle hända en allvarlig olycka eller brand måste räddningspersonalen har fri väg i trapphusen. VIBO har en skyldighet och en vilja att hålla rent i trapphusen. Trapphusen är ett gemensamt utrymme för alla hyresgäster. Med anledning av detta, vill vi informera alla att hålla trapphusen rena från saker.

VIBO har en lagbunden skyldighet att se till att trapphusen, som är utrymningsvägar, är fria från föremål. Det här innebär att vi kan komma att bära ut föremål som står i vägen i trapphusen. Om sparkar, cyklar mm är fastlåsta i trapphusen kan vi klippa sönder låsen och bära ut dom. Rullatorer accepteras då de inte är lättantändliga och så länge de inte hindrar utrymningsvägarna. Detta kan skilja från trapphus till trapphus beroende på hur det är byggt.

Vi hoppas att Ni förstår att trapphusen måste vara fria från föremål och hjälper oss att se till att dom är det.

TVÄTTSTUGAN
För att våra tvättstugor och därmed grannsämjan ska fungera bra så har vi några enkla regler att följa; Tvättstugan>>

UTEPLATS
Har lägenheten en tillhörande uteplats så är det den som hyr lägenheten som ansvarar för skötseln av denna. Framförallt så innebär det att uteplatsen ska hållas städad och fåt inte användas som förvaringsplats. Ha alltid i åtanke om att visa hänsyn till dina grannar genom att tänka på ljud, lukter samt att skräp mm kan spridas från din uteplats.

VATTENLÅS
Som är hyresgäst är du ansvarig för att hålla rent, rensa och underhålla de synliga delarna av avloppen i din lägenhet. Det gäller både i köket, badrummet och badkaret/duschen. Har du svårigheter att själv göra detta så finns det möjlighet för dig att mot en avgift låta oss göra det. Ring i så fall vår Felanmälan på 0940-141 47.

Det är jätteviktigt att tänka på vad som hamnar i avloppsrören. Regeln att så lite som möjligt ska ner i avloppet. Hår (hårfälla rekommenderas), tvålrester, servetter, tops och tamponger är de vanligaste orsakerna till stopp i badrummet. I köket är stekflott och oljor som hälls ner i vasken den vanligaste orsaken till stopp. Stekpannor ska därför alltid torkas ur med papper innan de diskas eller sköljs av. Även kaffesump och matrester är orsaker till stopp.

Mekanisk rensning med hjälp av händer och lämpliga redskap av vattenlås och rör är det bästa. En vaskrensare (en sugkopp med skaft) är bra att ha hemma.  Genom att sätta fast sugkoppen över hålet och dra skaftet upp och ned kan man få det som sitter fast i röret att släppa.

Använd INTE Kaustiksoda! Varför? Först och främst är den frätande propplösaren en stor säkerhetsrisk, det behövs bara en liten mängd för att du ska få permanenta skador av det starkt basiska medlet, som en skvätt i ögat eller på huden. Nästa anledning till att inte använda kaustiksoda är att man riskerar att förstöra rören. När propplösaren möter vatten ”kokar” den nämligen och värmen kan framförallt påverka rör av plast negativt. Kaustiksoda reagerar också med fett och bildar en hinna av tvål på insidan av rören. Beläggningar som lossnar efter en tid och skapar proppar längre ner i ledningarna. När det inträffar blir det ett rejält stopp.

VENTILATION
Våra fastigheter har olika ventilationssystem. På Trissen och Skolhemmet så ska alltid ventilationen i lägenheten via köksfläkten vara i drift. Vid helt avstängd ventilation kan fukt- och kondensskador uppstå. Om skador pga avstängd ventilation uppstår så kan du som hyresgäst bli ersättningsskyldig. Om du inte vet hur din ventilation fungerar så hör av dig till oss för information.

VÄRME
Att hålla en jämn och lagom varm lägenhetstemperatur, är ett sätt att spara på energi och miljö. Temperaturen i din lägenhet ska hålla ca. 20–21 grader. Den temperaturen gäller i den så kallade vistelsezonen, vilket är ungefär mitt i rummet, cirka en meter över golvet. Det betyder att vissa ställen i lägenheten kan vara något kallare och andra något varmare.

Om du har över 21 grader hemma kan elementen kännas kalla. När temperaturen sjunker under 20 grader blir de automatiskt varma igen.

Stora möbler och gardiner framför elementen, hindrar värmen från att komma ut i rummet. Det blir varmt precis vid elementets termostat, som då tror att det är lika varmt i resten av rummet. Fönster är av naturliga skäl kalla vintertid, vilket gör det behagligare att ha till exempel soffan mot en vägg istället för vid fönstret. Luften får cirkulera och värmen sprids i rummet ordentligt.

Alla våra fastigheter är inkopplade på fjärrvärme och värmetillförseln till lägenheterna styrs automatiskt via en reglercentral i huset. Det sitter en temperaturgivare på ytterväggen som känner av utetemperaturen och automatiskt reglerar värmen hemma hos dig sommar som vinter.

ÖVERNATTNINGSRUM
Om ni får gäster och behöver extra utrymme finns ett övernattningsrum att hyra på Storgatan 18. Kontakta kundservice för bokning. Lägenheten hyrs dygnsvis från klockan 14.00 ankomstdagen till klockan 12.00 avresedagen. Avbokning ska göras senast 24 timmar innan varje påbörjat dygn. Uteblir avbokning debiteras fullt pris. Infaller ankomstdag på helgdag ska avbokning göras senast vardagen innan helgdag.