VAD ÄR VIFAB?

VIFAB bildades 2015 och ägs till 60% av VIBO och 40% av Vilhelmina kommun. Företagets uppgift är att förvalta fastigheter och ytor åt sina ägare. I förvatlningsuppdragen ingår tillsyn av fastigheter, inre och yttre skötsel, mark- och fastighetsskötsel och felavhjälpande underhåll. Det planerade underhållet styrs av VIBOs respektive kommunens underhållsplaner som VIFAB också ansvarar för att genomföra.

 

VÅR VISION

”Att vara det bästa alternativet för hyresgäster, kunder och medarbetare i Vilhelmina”

 

VÅRA VÄRDERINGAR

Kundbemötande

– Vi ser varje kundmöte som en möjlighet att vara professionella och ge bra service

Omtanke

– Vi ska med respekt och ödmjukhet ta hand om varandra och våra kunder

Att vilja utvecklas

– Vi är nyfikna och söker nya lösningar

Vikänsla

– Vi är stolta över vårt uppdrag och vi gör det tillsammans

Arbetsglädje

– Det finns ingen motsättning mellan att ha roligt och vara seriös

Pålitlighet

– Vi håller det vi lovar