Att parkera

Vi anlitar Securitas att sköta parkeringsövervakningen. Från och med 1/10 så höjs felparkeringsavgiften som de utfärdar från 400 kr till 600 kr. En annan förändring från och med 1/10 är att de 20 minuter som man får stå vid entréer för i- och urlastning ändras till 10 minuter. Det ska vara, som det heter, kontinuerlig aktivitet vid bilen under dessa 10 minuter.

I övrigt gäller de övriga parkeringsreglerna som tidigare. Till exempel det att besöksparkeringen endast är till för besökande till boende i området.