Hyresbetalning

Hyran ska betalas i förskott till VIBOs Bankgiro 602-0937 och senast den sista vardagen varje månad ska hyran vara oss tillhanda.

Det finns flera sätt för dig att betala hyran:

* Via den hyresavi som vi skickar till dig. De skickas till lägenheten om inget annat anges av dig. Saknas din hyresavi går det bra att ringa oss så hjälper vi dig att få en ny.

* Via Autogiro, då behöver du inte oroa dig för att missa någon betalning. Vi ser till att betalningen alltid görs på rätt dag. Läs mer om hur det fungerar på sidan om Autogiro.

* Via E-faktura. Du ansluter dig till e-faktura via din Internetbank.

Vid inflyttning
Första hyran måste vara betald innan du kan kvittera ut nycklarna till lägenheten. Det tar två bankdagar från att pengarna dragit från ditt konto tills att de är registrerade hos oss.

Vad händer om jag inte betalar hyran i rätt tid?
Vår kravverksamhet sköts av Inkasso AB Marginalen och den som inte betalar hyran i rätt tid får ett inkassokrav från dem. Kostnadsmässigt innebär det att man belastas med en inkassokostnad. Samtidigt påförs också en dröjsmålsränta enligt räntelagens bestämmelser. Även den rättsliga hanteringen såsom betalningsföreläggande, stämning och avhysning handläggs av Inkasso AB Marginalen. Kostnader för den hanteringen regleras också i lag och belastar normalt hyresgästen. Om dröjsmålet med betalning är så allvarligt riskerar man dessutom att belastas med en betalningsanmärkning samt att bli avhyst från sin bostad eller lokal.

Vi skickar inte ut någon påminnelse
Vi skickar inte någon påminnelse på hyror som inte betalas i rätt tid. Obetalda hyror överlämnas till Inkasso AB Marginalen och blir direkt föremål för inkassoåtgärder (se stycket ovan).

Anstånd med hyran
Hyran ska vara betald sista vardagen i månaden och vi beviljar inga anstånd. Är inte hyran betald i rätt tid skickas ärendet över till Inkasso AB Marginalen. När ärendet finns hos inkasso så är det till dem man vänder sig till för att diskutera möjligheterna till en lösning.