Hyresförhandling 2022

Årets hyresförhandling gällande bostadslägenheter är klar och en tvåårig hyresuppgörelse som gäller 2022 och 2023 har överenskommits med Hyresgästföreningen. Årets höjning sträcker sig från 1a maj 2022 till 30e april 2023 och höjningen för år två mellan 1a maj 2023 till 30e april 2024.
Arbetet med differentierade hyror fortlöper, vilket innebär att höjningarna även i år kommer att skilja sig åt mellan olika lägenheter. Detta görs för att målhyror ska kunna nås och ge en hyressättning som både är rättvis och lättare att förstå.
Mer information om hyressättningen finns här.