Leverantör av grundutbudet av TV ändras

De som har TV-grundutbudet gratis via Telenor har fått brev om att det är förändringar. Gratisutbudet via Telenor kommer att avslutas till 30 april 2024 och annan leverantör tar vid. Den nya leverantören av de vidaresändningspliktiga TV-kanalerna i det öppna nätet (Must Carry) SVT1, SVT2, SVT24, Barnkanalen, Kunskapskanalen samt TV4 är Allente.

Precis som med Telenor så får man låna en TV-box av Allente som kan beställas via Open Universe per telefon 0770-82 55 55 tonval 1.