Så fungerar snöröjningen

Vi sätter igång så tidigt vi kan med snöröjning och sandning för att underlätta för dig som hyresgäst. Hur snabbt vi kan arbeta beror på vädret och hur mycket snö som fallit. Ambitionen är att ge dig som bor hos oss så bra service som möjligt.

När skottar vi? Generellt kan man säga att vi åker ut när det kommit 5 cm blötsnö eller 10 cm torrsnö. Våra entreprenörer har många områden att snöröja men vårt mål är att försöka vara klara inom 6 timmar.

I vilken ordning skottar vi? Vår prioriteringsordning styrs av var behoven är störst. Först skottar och sandar vi vid tillexempel äldreboenden och skolor.

Hur är det med sandningen? När vi plogar och röjer ser vi också till att sanda där det behövs, framför allt vid äldreboenden, på gångvägar och vägar till våra områdesparkeringar, samt vid husentréerna.

Vad behöver du göra själv? Några ytor ansvarar du själv för att hålla rent från snö. Det gäller bland annat egna ingångar till radhus, lokaler, uteplatser och balkonger, parkeringsplatser samt 50 cm framför garage och skärmtak. Om du hyr en öppen parkeringsplats eller carport ansvarar du för att skotta den själv. Även om din bil inte ska flyttas precis när det kommit mycket snö så är det bra om du skottar runt din bil. Detta av hänsyn till dina parkeringsgrannar.
För att lättare kunna ta bort snön har vi på de flesta områden ställt ut snöskyfflar.

Så får du ännu bättre snöröjning: Det finns några saker du kan hjälpa oss med för att snöröjningen på din gård ska fungera så bra som möjligt.

  • Ställ cyklar och sparkar du inte använder i cykelförrådet.
  • Om du cyklar året runt ställ cykeln på anvisad plats och inte just framför entrén.
  • Använder du spark så ställ den på anvisad plats för cyklar och inte just framför entrén.
  • Blir din cykel eller spark översnöad eller inplogad ansvarar du själv för att skotta fram den.
  • Cyklar och sparkar som inte står på anvisad plats och som skadas av snöröjning ersätts inte.
  • Parkera inte din bil inne på området.
  • På de flesta områden finns lådor med grus utställda, ta gärna grus här om du upptäcker en isfläck.

Om takskottning: Vi bevakar risken för takras. Bedöms det att istappar behöver avlägsnas eller att det är risk för snöras så agerar vi på det omgående.