Studsmattor

På grund av osäkerheten om vem som ansvarar vid en eventuell olycka har Vilhelmina Bostäder valt att inte tillåta uppställning av studsmattor, simbassänger och liknande installationer på och i anslutning till våra fastigheter. Vilhelmina Bostäder har ingen möjlighet att bevaka dessa anläggningar och kan därmed inte ansvara för säkerheten.

Generellt gäller att man alltid måste fråga om fastighetsägarens tillstånd om man vill ta områdets gemensamma ytor i anspråk för privata saker.