Systematiskt brandskyddsarbete

VIBO, Vilhelmina Bostäder bedriver ett systematiskt brandskyddsarbete som är ett ständigt pågående arbete.

Det ingår t.ex i fastighetsskötarens dagliga rondering att se till att inget brandfarligt material förvaras i trapphus, gemensamhetslokaler eller runt fasaderna. Ronderingen skall även se till att elanläggningar och eventuell brandteknisk utrustning är i fungerande och säkert skick.

Varje månad görs också en mer grundlig genomgång av brandskyddet och den brandtekniska utrustningen i alla fastigheter. Detta enligt en checklista i ett egenkontrollprogram utformat för det systematiska brandskyddsarbetet. Alla eventuella avvikelser och brister dokumenteras i egenkontrollprogrammet och åtgärdas snarast möjligt.

Observera dock att varje hyresgäst har det övergripande ansvaret för att se till det egna boendet är el- och brandsäkert. Lägenheterna är av VIBO försedda med brandvarnare men dess skötsel ansvarar hyresgästen för. Att tillhandahålla brandsläckare eller annan utrustning utöver den som finns i form av brandposter eller liknade ligger inte på fastighetsägarens ansvar.

I flerbostadshus ska varje lägenhet utgöra en egen brandcell. Det betyder att om det brinner i en lägenhet så ska branden normalt inte kunna sprida sig till nästa lägenhet inom 60 minuter. Det ger räddningstjänsten tid att göra en insats.