Testa din brandvarnare

Vi vill påminna er att testa er brandvarnare inför årets mest branddrabbade period. En av de viktigaste åtgärderna för att minska antalet bostadsbränder oavsett orsak är att se till att ha en fungerande brandvarnare hemma.

 

Testa din brandvarnare regelbundet.

Brandvarnaren testas genom att hålla inne testknappen i några sekunder tills det tjuter. Tjuter det till så fungerar den som den ska, men låter det inget är det dags att byta batteri. Om du har bytt batteri och den ändå inte fungerar så kontakta snarast vår felanmälan så ordnar vi en ny brandvarnare. Det finns också brandvarnare med inbyggt batteri och då behövs hela varnaren bytas ut.

 

Gör också rent brandvarnaren regelbundet, rekommendationen är att den görs ren en gång per år. Damm och partiklar kan försämra funktionen i brandvarnaren och göra att brandvarnare larmar utan anledning. Rengör genom att dammsuga och torka av brandvarnaren från utsidan.

 

SMS-påminnelse

För att fler ska ha fungerande brandvarnare hemma har nätverket Aktiv mot brand tagit fram en gratis SMS-tjänst som påminner om att testa brandvarnaren. På www.skyddadigmotbrand.se kan man enkelt registrera själv för att få SMS-påminnelser om att testa brandvarnaren.

 

Här finns mera information om hur man kan skydda sig mot brand hemma: Brandskydd (PDF-fil).