Trivsel

Vi vill att du ska trivas hos oss!

Trivsel innebär olika saker för olika människor. De flesta kan enas om att en viktig del för trivseln är att man inte ska behöva bli störd av omgivningen. Vi vill att våra hyresgäster tänker på detta och visar hänsyn till varandra.

Trivselregler bland goda grannar

För att vi alla ska trivas tillsammans är det viktigt att ingen blir störd av de omkringboende. Alla hyresgäster är skyldiga att visa hänsyn. Det är viktigt att ta till sig en grannes upplevelse av störning.

Hyreslagen ser strängt på störningar. Den som stör och inte rättar sig efter tillsägelse, riskerar att bli uppsagd från lägenheten.

Så här står det i hyreslagen § 25:
“När hyresgästen använder lägenheten skall han/hon se till att de som bor i omgivningen inte utsätts för störningar…

Hyresgästen skall vid sin användning av lägenheten också i övrigt iaktta allt som fordras för att bevara sundhet, ordning och gott skick inom fastigheten…”

Hyresgästens skyldigheter gäller i lägenheten men också i gemensamma utrymmen som tex trappa, hiss och tvättstuga.

Några exempel på vad lagen menar:

  • Ljudstörningar är inte tillåtna. Man får inte störa genom att föra oväsen som tex att tala för högt eller skrika. Man får inte spela högt på musikanläggning eller ha volymen på TVn alltför hög.
  • Grannarna får inte heller störas av oväsen i trappan på grund av tex besökare till lägenheten.
  • Hundar får inte skälla eller yla så att omkringboende störs.

En enkel tumregel kan vara att ingenting ska höras till grannarna. Detta gäller dygnet runt men är speciellt angeläget från klockan 22 till klockan 08 eftersom man ska kunna sova ostört.

De här reglerna vill vi att alla hyresgäster efterlever. Reglerna har ett viktigt syfte:

Att skapa trivsel för dig och dina grannar!
 
Alla har rätt till lugn och trygghet i sin bostad!

Blir du störd? Gör så här:

RING 112 VID ALLVARLIGA OLYCKOR
såsom brand, fysisk våld, bilpåkörning.

Blir du störd av allvarliga lägenhetsbråk med tex slagsmål och misshandel bör du ringa 112 omedelbart.
Det är viktigt att du ringer! Det kan innebära att du hjälper någon som råkar illa ut.

RING 0940-101 12 VID STÖRNINGAR EFTER KONTORSTID

Skulle du bli störd på kvällar eller i din nattsömn av väldigt hög musik, högljudda personer eller annan störande situation så ring 0940-101 12. Är det en konstaterad störning skickar vi ett varningsbrev till den störande med uppmaning om att vidta rättelse. Vidtas inte rättelse utan störningarna fortsätter sägs hyreskontraktet upp.

RING 0940-143 70 VID STÖRNINGAR UNDER KONTORSTID ELLER VID ANDRA “MINDRE” STÖRNINGAR
Blir du störd av tex väldigt hög musik, högljudda personer eller annat under kontorstid så ring till vår växel 0940-143 70. Vår egen personal agerar då på störningen. Beroende på störningens art så tar vi då tag i detta på olika sätt.

PRATA MED DIN STÖRANDE GRANNE
Att bo i ett flerfamiljshus innebär att man måste acceptera ljud från grannarna som hör till ett normalt liv. Vilka ljud som hör till det är dock individuellt. Någon kan tycka att öva på ett instrument flera timmar per dag är helt normalt medans grannen tycker det är väldigt störande. En bra början är att själv prata med grannen, det är inte alltid som de vet om att de stör och det kan vara uppskattat att någon berättar det för en.

Vill du inte kontakta din granne så får du naturligtvis höra av dig till oss. Vi tar då kontakt med grannen.