TV-tjänster som ej fungerar

Vi har fått in samtal om att vissa hyresgästers nya tv-tjänster inte fungerar som de ska. Det är viktigt att du felanmäler hos den leverantör du beställt tv-tjänsten från. Detta för att leverantören ska kunna felsöka och åtgärda problemen.

Uppdatering 200720

Kommunikationsoperatören Open Universe har identifierat problemet med tv-tjänster till våra hyresgäster. Man kommer idag att utöka kapaciteten på fiberanslutningen och därmed ska problemen vara över.