Vibos fastighet på Åsgatan blir bostäder för 65+

Flybild över området Åsgatan

Vilhelmina Bostäder AB (Vibo) och Statens Bostadsomvandling går samman i ett gemensamt projekt för att totalrenovera en fastighet på Åsgatan 7 A-C i Vilhelminas tätort. Projektet är inriktat på att skapa bostäder för åldersgruppen 65 år och äldre. När renoveringen är klar kommer 16 moderna tillgängliga lägenheter att stå redo för inflyttning.  

Renoveringen kommer att omfatta en komplett ombyggnad av fastigheten för att skapa moderna och bekväma lägenheter med god standard. Alla lägenheter kommer att utformas för att möta behoven av tillgänglighet.  

– Denna satsning syftar till att ge en bra boendestandard för äldre och ge dem en bättre livskvalitet genom moderna och trygga lägenheter. Projektet är också ett sätt för oss som bostadsbolag att möta den större efterfrågan från äldre på tillgängliga lägenheter, förklarar Maria Kristoffersson, styrelseordförande för Vibo.  

I renoveringen kommer man att följa nyproduktionskraven enligt BBR (Boverkets byggregler), vilket innebär att lägenheterna kommer att vara tillgängliga även för personer med behov av rullstol. Varje lägenhet får en rymlig klädkammare och det blir också möjligt att ta hissen ända ner i källaren till sitt förråd. Dessutom kommer alla lägenheter att få en kombotvättmaskin så hyresgästerna inte behöver ta sig ner till gemensamma tvättstugan.   

Renoveringsarbetet kommer att starta i juni och förväntas vara klart inom ett år. De hyresgäster som idag bor på adressen kommer att behöva flytta under ombyggnationen. Vibo kommer att erbjuda hjälp med att hitta nya bostäder för hyresgästerna och även med själva flytten. De som 65 år och äldre kan om de vill flytta tillbaka efter renoveringen.  

– Vi förstår att en flytt från sitt hem kan vara en stressig och utmanande process. Vi kommer att stå till tjänst med att flytta möbler och annat bohag till den nya bostaden, samt erbjuda hjälp med att packa och organisera inför flytten. Så gott vi kan vill vi erbjuda den hjälp och stöd som behövs för att säkerställa en så bekväm flytt som möjligt, säger Maria Philipsson, vd på Vibo.