Vibos och Vifabs vd Maria Philipsson slutar

Flygbild Vilhelmina

Maria Philipsson har meddelat Vibos och Vifabs styrelse att hon ämnar avsluta sin tjänst som vd för företagen. Styrelsen kommer att påbörja rekrytering av ny vd. Under tiden är Philipsson kvar som vd och bedriver arbetet som vanligt.

 

– Jag har fått varit med om spännande projekt tillsammans med fantastiska medarbetare där vi fokuserat på hållbara lösningar för våra hyresgäster och uppdragsgivare. Det är ett roligt jobb, men efter sju år är jag redo för nya utmaningar, säger Maria Philipsson.

 

Maria Philipsson tillträdde som vd 2016. Då hade nyligen bolaget Vifab bildats och Philipsson fick utveckla verksamheten med drift och underhåll av företagets egna och kommunens fastigheter. Under åren med Philipsson som vd har företaget förvärvat bostäder i Saxnäs och kan nu som allmännyttigt bolag erbjuda boende i den växande fjällorten.

 

– Jag har fått leda verksamheten även i en del tuffa beslut, som att behöva riva två hus på Strandvägen. Men även ge glädjande besked där det senaste är att vi nu renoverar och tillgänglighetsanpassar lägenheterna på Åsgatan för 65-plusboende. Som vd har jag haft stor nytta av mina erfarenheter som projektledare, då mycket av arbetet handlar om att sköta processer och driva företagen framåt mot bestämda mål, säger Maria Philipsson.

 

Styrelsen kommer att inleda arbetet med att rekrytera en ny vd för Vibo och Vifab.

 

– Vi är mycket nöjda med Maria Philipssons insats som vd. Hon har framgångsrikt anpassat och utvecklat verksamheterna inom både Vibo och Vifab. Maria lämnar i ett läge där vi genomfört ett stort arbete med hur vi redovisar Vibos ekonomi och vi har mycket god kontroll över bolagens ekonomiska ställning. Det är givetvis tråkigt att Maria väljer att sluta, men jag och styrelsen vill rikta ett varmt tack för hennes insatser. Det är också tryggt att ha Maria kvar tills en ny vd är på plats, säger Bernt Dahlberg, styrelseordförande för Vibo och Vifab.

 

Vibo är Vilhelmina kommuns allmännyttiga bostadsbolag och har som sådan en central roll för bostadsförsörjningen i Vilhelmina. En stor utmaning för ett bostadsbolag i Lapplands inland är att använda resurser på ett hållbart sätt, göra kloka val efter fastigheternas ålder och anpassa beståndet efter befolkningsutvecklingen. Vifab är kommunens och Vibos gemensamma fastighetsförvaltningsbolag.

(Text från pressmeddelande utskickat 2023-08-30)