Strandvägen 8

Genomförande av rivning på Strandvägen 8 kommer att påbörjas den 7/6 och beräknas pågå till december 2022.

Därmed kommer genomfart ej att vara möjlig genom området under denna tid.

Ytterligare information skickas ut löpande efter behov.

Tack för Er förståelse och en glad sommar tillönskas alla!