Dag: 1 juni, 2022

Strandvägen 8

Genomförande av rivning på Strandvägen 8 kommer att påbörjas den 7/6 och beräknas pågå till december 2022. Därmed kommer genomfart ej att vara möjlig genom området under denna tid. Ytterligare