Utflyttning

Uppsägning av bostadsavtal
Uppsägningen av bostadsavtal lämnas skriftligt till VIBO. Du kan använda baksidan av ditt hyresavtal eller skriva ut en uppsägningsblankett.

Uppsägning, hyresavtal »

För att kunna ladda hem våra blanketter måste du ha Acrobat Reader installerat i din dator. Om du inte har det installerat kan du ladda ner programmet gratis från Adobe här.

 

Uppsägningstider:

Vanliga hyreslägenheter:
Tre månaders uppsägningstid. Detta innebär att ditt hyresavtal upphör tidigast att gälla vid det månadsskifte som infaller tre kalendermånader efter din uppsägning.
Exempel: Om du har tänkt flytta 30 april så måste vi ha din uppsägning senast den 31 januari. 

Bilplats:
Dessa avtal löper årsvis. Uppsägningen måste ske tre månader innan avtalstidens utgång. I annat fall förlängs avtalet med ett år i taget per automatik. Sägs bostadsavtalet upp så upphör bilplatsens avtal till samma datum.

Garage:
Tre månaders uppsägningstid. Detta innebär att ditt garageavtal upphör tidigast att gälla vid det månadsskifte som infaller tre kalendermånader efter din uppsägning. Sägs bostadsavtalet upp så upphör avtalet för garaget till samma datum.
Exempel: Om du har tänkt att avtalet ska upphöra att gälla den 30 april så måste vi ha din uppsägning senast den 31 januari.

Internetavtal:
En eller tre månaders uppsägningstid beroende på när avtalet tecknades. Sägs bostadsavtalet upp så upphör internetavtalet till samma datum.

Lokaler:
De uppsägningstider som avtalet anger.

El-abonnemang:
Hyresgästen anmäler själv sin in- eller utflyttning till elnätsbolaget Vattenfall, detta då de är nätägare.

Flyttanmälan görs på ett av följande sätt:

Vid utflyttning måste hyresgästen säga upp elavtalet med Vattenfall senast 10 dagar före flytt.

Visning av lägenheten
De kunder som får erbjudande att hyra en lägenhet vill ofta titta på lägenheten innan de ger oss sitt svar. Som avflyttande hyresgäst är du skyldig att, efter överenskommelse med de erbjudna kunderna, visa lägenheten. Om du inte själv har möjlighet att visa lägenheten kan du kontakta VIBO och ge oss fullmakt att visa lägenheten.

Avflyttningsbesiktning
Inför avflyttningen beställer du en tid för besiktning. Det är bra om du själv kan närvara vid besiktningen, så att du tillsammans med oss kan lösa eventuella oklarheter på plats. Din lägenhet ska vara tömd och städad vid besiktningstillfället. Tid för besiktning ska beställas av utflyttande hyresgäst senast en dag före avflyttning hos hyresvärden. Telefon nr; 0940-140 92.

Återlämning av nycklar
Alla nycklar ska återlämnas, även de extranycklar du beställt. Det gäller även nycklar till motorvärmare, garage, förråd och tvättstuga (t ex tvättcylinder). Du lämnar alla nycklar till VIBO. Om det saknas nycklar vid återlämningen, måste vi debitera dig för detta enligt fastställd prislista. Om lägenhetsnycklar saknas tillkommer cylinderbyte som är en säkerhetsrutin.

När ska jag vara klar?
Lägenheten måste vara helt klar och nycklarna återlämnade till VIBO senast klockan 12.00 utflyttningsdagen (dagen efter det att hyrestiden löpt ut). Infaller den dag då lägenheten ska lämnas på en söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton, ska det i stället ske nästa vardag.

Ändra adress
Anmäl din nya adress till Skatteverket och Svensk Adressändring.

Lägenhetsnummer
Den lägenhet du bor i har 2 olika nummer som är skyltade på dörrkarmen intill lägenhetsdörren.

Det 4-siffriga numret är till för ett Nationellt Lägenhetsregister som bl.a används av Skatteverket, SCB och flera andra myndigheter.
Se till att använda detta nummer vid Flyttanmälan!
Det  6-siffriga numret hänvisar till bostaden, förrådet, tvättstugebokningar m.m. och avser att endast användas vid kontakter med VIBO AB.
Båda dessa sifferkombinationer ser du också på hyresavin och hyresavtalet.