Sök på vibo.se

Välkommen till VIBO

Vilhelmina Bostäder AB, VIBO, har ca 700 hyreslägenheter och 40 lokaler. VIBO ägs av Vilhelmina kommun och fastigheterna förvaltas av Vilhelmina Fastighetsförvaltning AB, VIFAB. Här på vår hemsida kan du se vilka lägenheter och lokaler som är lediga, få information om våra områden och mycket mera. ________________________________________________________________________________________

Här fyller du i Hyresgästenkäten >>

Enkätfrågor om din lägenhet

För några år sedan genomförde VIBO tillsammans med Hyresgästföreningen en enkätundersökning om vad du tycker om boendet och våra bostadsområden. Resultatet av den har använts som grund för ett pågående arbete om hur den framtida hyressättningen ska se ut. De frågor vi vill att du ska besvara i denna enkät är ytterligare ett led i fortsättningen på det arbetet. Slutresultatet blir att VIBO får en modernare hyressättning som bättre speglar värderingar av hyrorna och de delar som skapar dem.

För att resultatet ska bli så bra som möjligt, är det viktigt att du fyller i enkäten. Dina svar är värdefulla för att vi ska få en komplett bild av alla lägenheter i vårt bestånd.

Utskicket innehåller ett portofritt svarskuvert som du skickar tillbaka enkäten i. Du kan också fylla i enkäten digitalt här på vår hemsida.

Om du har några frågor om enkäten kan du vända dig till någon av våra kontaktpersoner. Från Hyresgästföreningen är det Krister Häggling, 070-574 94 57, krister.haggling@hyresgastforeningen.se och för VIBO är det Maria Rickardsson, 0940-140 91, maria.rickardsson@vilhelmina.se

Som tack för att du tar dig tid att besvara frågorna kommer VIBO att lotta ut 1 000 kronor, i form av avdrag på hyran, till tre hyresgäster bland de som fyllt i och skickat in enkäten. Lottningen görs slumpmässigt. För att du ska vara med i utlottningen måste du fylla i namn och adress.

Vi vill att enkäten ska besvaras senast den 21 oktober 2016.

Din medverkan är viktig och vi tackar för att du ställer upp!

Tvättstugan

För att våra tvättstugor och därmed grannsämjan ska fungera bra så har vi några enkla regler att följa.

Läs mer »

Trivsel

Trivselregler bland goda grannar

Läs mer »

Så gör du när du sopsorterar

Här hittar du
information om sop-
sortering.

Läs mer »

VIBO från A-Ö

Här hittar du svar på de vanligaste frågorna, från A-Ö.

Läs mer »

Aktuellt

  • 2016-10-03 11:25

    Ny VD

    Maria Philpsson har idag tillträtt som VD i VIFAB/VIBO. Vi hälsar henne välkommen till företaget och välkommen tillbaka till Vilhelmina.

    Läs mer »